Privacybeleid

Privacyverklaring (gewijzigd op 25 juli 2018)

Persoonsgegevens die wij verwerken

Chiropractie Kampen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto (gezichtsherkenning)
 • Burgerservicenummers (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Nummer en aard identificatiebewijs
 • Gezinsrelaties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Chiropractie Kampen verwerkt de volgende bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheidsgegevens
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Chiropractie Kampen  verzamelt en gebruikt persoonsgegevens voor de dienstverlening aan en diagnostiek en behandeling van patiënten en verzamelt hiervoor niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk conform de grondslagen van de Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om zo een volledig behandeldossier te hebben waardoor we patiënten adequaat kunnen behandelen.
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en persoonlijke berichten.
 • Patiënten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Te voldoen aan de eisen en verplichtingen van zorgverzekeraars.

Geautomatiseerde besluitvorming

Chiropractie Kampen neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen en besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Chiropractie Kampen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Chiropractie Kampen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van uw persoons-en gezondheidsgegevens: Deze worden bewaard volgens de geldende regels die hiervoor staan (volgens de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst WGBO). Hierin is bepaald dat de medische dossiers 15 jaar moeten worden bewaard, of zoveel langer als uit de zorg van een goede hulpverlener voortvloeit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Chiropractie Kampen verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze behandelovereenkomst met u, of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chiropractie Kampen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij werken met bepaalde instanties samen. Deze partners kunnen dus uw persoonsgegevens krijgen. Dit is nodig om u de beste zorg te kunnen bieden. Denk hierbij aan zorginstellingen zoals bijvoorbeeld de huisarts of uw zorgverzekeraar. Wij vragen dan altijd eerst uw toestemming voordat zij uw gegevens krijgen.

Contactformulier en nieuwsbrief

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Daarbij moet u bepaalde informatie invullen. Deze bewaren wij tot we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie, en zes maanden daarna. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken. Ook kunnen we zo onze medewerk(st)ers trainen om nog beter te worden. Ook kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Cookies of vergelijkbare technieken

Chiropractie Kampen gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Facebook

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op.
De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Facebook stelt zich te houden aan de Safe Harbor Principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Wilt u meer weten omtrent wat Facebook doet met uw persoonsgegevens en welke zij met deze code verwerken, leest u dan de privacyverklaring van Facebook (welke regelmatig kan wijzigen).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (voor zover de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst – WGBO – dit toestaat). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chiropractie Kampen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, het overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@chiropractie-kampen.nl.

Chiropractie Kampen willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Chiropractie Kampen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@chiropractie-kampen.nl