Vergoedingen

VergoedingenWordt Chiropractie vergoed?

Onze praktijk heeft overeenkomsten met de verzekeraars, waardoor de behandelingen (gedeeltelijk) worden vergoed. Wat u ontvangt als vergoeding verschilt per aanvullend pakket en verzekeraar. Er geldt geen eigen risico! Omdat het eigen risico alleen geldt voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed en niet voor wat in de aanvullende verzekering is gedekt.
Meer informatie op deze onafhankelijke website: www.chiropractievergoeding.nl

Verder staat er meer informatie over de verzekeringen op: